Ubytovací a provozní řád chaty


Vážení ubytovaní,

děkujeme, že budete dodržovat několik zásadních provozních zásad.

 

 

 

Vážení ubytovaní,

děkujeme, že budete dodržovat několik zásadních provozních zásad.

 

UBYTOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD CHATY

 

1. Nástup na chatu je v den zahájení pobytu po 14.00 hodině, úplné uvolnění chaty je v den odjezdu do 10.00 hodin (pokud není dohodnuto jinak). Při nástupu bude složena vratná kauce 5.000,-Kč.

2. Hosté ručí za vybavení a inventář chaty, případné škody. Nefunkčnost zařízení hlásí neprodleně majiteli(GSM 724 982 421).Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení chaty z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

3. Hosté zodpovídají za bezpečnost svých nezletilých dětí na chatě i přilehlém pozemku.

4. V prostorách chaty se používají přezůvky. Je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách chaty.

5. Hlavní elektrický jistič je přístupný venku u vjezdu po odemčení rozvodné skříně.

Jističe a pojistky v objektu se nacházejí v přízemí v chodbě.
Je zakázáno manipulovat s el. Kotlem, regem a bojlery.

6. Hlavní uzávěr vody je v přízemí, v chodbě pod schody.

7. Odpad chaty je napojen na ČOV, proto se nesmí používat ve větším množství a silné koncentraci agresivní čistící nebo desinfekční prostředky např. Savo nebo čističe odpadů.

Pro plynulý chod biologické ČOV je nutné slévat použité tuky nebo oleje do plastového kanystru,který je umístěn v kuchyni.

8. Odpadky – naplněné plastové pytle vhazujte do popelnice,která se nachází cca 400 m dole u Staré školy.Je přísně zakázáno vhazovat pevný odpad jako zbytky ovoce a zeleniny,dětské plenky,vlhčené kapesníčky,hyg. vložky a folie do WC a odpadů chaty.

9. V ceně pobytu je tekuté mýdlo, odpadkové pytle, utěrky do kuchyně, úklidové prostředky.

10. V ceně pobytu není toaletní papír, lůžkoviny a závěrečný úklid chaty - tj. důkladné mytí podlah,WC, koupelen, vysátí koberců, úklid kuchyně a společenské místnosti atd.

Chata bude v den odjezdu předána majiteli ve stavu ,v jakém byla dána do užívaní v den příjezdu.Nebude-li chata uklizena, bude hostům poplatek stržen z kauce.

Elektrická energie - ta bude vyúčtována na konci pobytu dle skutečné spotřeby, dřevo do kamen a ohniště – 1m3 – 1000,- Kč. Brikety do kamen 70,-Kč 10kg balík.

Lze zajistit dětskou postýlku za poplatek 300,-/týden.

10. Z bezpečnostních důvodů netopte ve velkých krbových kamnech - může dojít k poškození drahého systému, otop zabezpečí elektrokotel a malá kamna sloužící k přitopení v hlavní místnosti.

11. Lyže a snowboardy dávejte do uzamykatelné lyžárny.

12. Budou vráceny klíče: 2 ks od hlavního vchodu (v případě ztráty poplatek 500,-Kč),1ks od lyžárny (poplatek 200,-Kč) a po 1ks od pokojů, pokud je bude ubytovaný požadovat (poplatek 200,-Kč).

13.Pronajímatel nebo jím pověřená osoba má právo za doprovodu jednoho z hostů provést namátkovou kontrolu, zejména dodržování zákazu kouření, kontrolu stavu krbu a el.kotle, kontrolu počtu osob v chatě. Důvod k předčasnému ukončení pobytu je zejména porušení zákazu kouření v prostorách chaty a pobyt nenahlášených osob.

14. V zimním období v den nástupu zajistí majitel úklid sněhu parkovací plochy před chatou. V dalších dnech úklid sněhu provádí hosté sami. Lopaty, smetáky a posypový materiál je uložen v lyžárně.

15.Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech chaty nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných a nenese při běžném provozu zodpovědnost za jejich zdraví..

 

Ubytování prohlašují, že byli s tímto provozním řádem seznámeni a budou ho plně respektovat !!!